نحوه تنظیم وی پی ان ویژه در Android
نحوه تنظیم وی پی ان ویژه در Android :
به قسمت Settings رفته و گزینه Wireless & networks را انتخاب کنید. سپس VPN settings و بعد Add VPN را بزنید. برای اتصال ۲ پورت PPTP و L2TP/IPSec PSK وجود دارد که تنظیمات آن ها در زیر آمده است.
** پورت L2TP/IPSec PSK

VPN name : TEHVPN L2TP
Set VPN Server : 199.127.101.84

یا آدرس : m.teh-shop.top
Set IPSec pre-shared key : 12345678
Enable L2TP Secret : Off

 ** پورت PPTP
VPN Name : TEHVPN PPTP
 Set VPN Server  :  ۱۹۹٫۱۲۷٫۱۰۱٫۸۴
 یا آدرس : m.teh-shop.top

Enable Encryption : on